برچسب » صندوق خرد زنان روستایی

فعالیت ۱۱ صندوق اعتبار خرد زنان روستایی در میاندوآب
1 سال قبل
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد؛

فعالیت ۱۱ صندوق اعتبار خرد زنان روستایی در میاندوآب

 معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: در راستای حمایت از فعالیت‌های زنان روستایی، 11 صندوق اعتبار خرد زنان روستایی در این شهرستان فعال است.