برچسب » صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  در میاندوآب افتتاح شد

صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در میاندوآب افتتاح شد + تصاویر
6 سال قبل

صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در میاندوآب افتتاح شد + تصاویر

نخستین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان های شمال غرب کشور در میاندوآب افتتاح شد.