برچسب » صلوات خاصه

رونمایی از تابلوی خوشنویسی صلوات خاصه در میاندوآب
1 ماه قبل

رونمایی از تابلوی خوشنویسی صلوات خاصه در میاندوآب

با حضور کاروان زیر سایه خورشید از تابلوی خوشنویسی صلوات خاصه در میاندوآب رونمایی شد.