برچسب » صرفه جویی

بیش از ۶ میلیون لیتر در مصرف فراورده های نفتی در جنوب آذربایجان غربی صرفه جویی شد
2 سال قبل
با رفع مغایرت در تایید کمیته های سازمان های متولی وپخش منطقه میاندوآب؛

بیش از ۶ میلیون لیتر در مصرف فراورده های نفتی در جنوب آذربایجان غربی صرفه جویی شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب گفت: بیش از شش میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی از محل رفع مغایرت در تایید کمیته های فی مابین سازمانهای متولی وپخش منطقه میاندوآب برای سهمیه تخصیصی به مصرف کنندگان عمده صرفه جویی شده است.