برچسب » شورای شهر، جای سیاسی کاری نیست/ حاشیه و سیاسی بازی ممنوع

شورای شهر، جای سیاسی کاری نیست/ حاشیه و سیاسی بازی ممنوع
6 سال قبل

شورای شهر، جای سیاسی کاری نیست/ حاشیه و سیاسی بازی ممنوع

شورای شهر، نهادی مردمی بوده و اگر در این میان شورا گرفتار سیاسی کاری شود، قطعا شورای شهر با مشکل مواجه ساخته و در آن صورت افکار عمومی مطالبه خواهند کرد که عده ای چه هدفی را دنبال می کنند؟