برچسب » شهید

دولتمردان آذربایجان در میدان طراحی شده صهیونیست ها بازی نکنند/دشمن از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می ترسد
2 سال قبل
جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب:

دولتمردان آذربایجان در میدان طراحی شده صهیونیست ها بازی نکنند/دشمن از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می ترسد

 جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب گفت: دولتمردان آذربایجان در میدان طراحی شده صهیونیست ها بازی نکنید؛ صهیونیست ها ۱۰-۱۵ سال آینده را نخواهند دید اما جمعیت میلیونی شیعیان آذربایجان و ایران مقتدر همیشگی هستند، شما پاره تن ما هستید، صهیونیست ها شما را دچار اشتباه محاسباتی نکند