برچسب » شهید غریبعلی محمدی

شهيد « غريبعلی محمدی»
4 هفته قبل

شهيد « غريبعلی محمدی»

شهيد « غريبعلی محمدی» دوم مهر 1342، در روستای جعفر آباد چلیک تابعه شهرستان میاندوآب در یک خانواده مومن چشم به جهان گشود.