برچسب » شهید اسلامیان

شهید «رشید اسلامیان»
2 ماه قبل

شهید «رشید اسلامیان»

جبهه را انتخاب کردم و رفتم تا با کفر مبارزه کنم، پس وصیت می‌کنم که هرگز برای من اشک نریزید و افتخار کنید که توانسته‌اید تحفه ناقابل به پیشگاه خداوند هدیه می‌کنید.