برچسب » شهری برای همه

گام‌هایی به‌سوی شهری برای همه
4 ماه قبل

گام‌هایی به‌سوی شهری برای همه

بهبود فضای شهری برای معلولان نه‌تنها به افزایش دسترسی و استقلال آن‌ها کمک می‌کند، بلکه به ارتقای کیفیت زندگی کل جامعه نیز منجر می‌شود.