برچسب » شهدای جهادگر

تصویب قانون شهدای جهادگر در مجلس
2 سال قبل

تصویب قانون شهدای جهادگر در مجلس

جهادگران که در اردوهای جهادی به صورت فی سبیل الله شرکت می نمایند، بعضی از این عزیزان دچار حادثه شده و به رحمت خدا می‌روند.