برچسب » شب نزول قرآن

شب قدر فرصتی برای تجدید حیات معنوی
2 هفته قبل

شب قدر فرصتی برای تجدید حیات معنوی

شب قدر نمادی از رحمت و بخشش الهی بوده و فرصتی است برای تجدید حیات معنوی و تقویت ارتباط با خداوند است.