برچسب » شبکه ملی اطلاعات

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال به ۶۵ درصد می رسد/ تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت سیزدهم
1 سال قبل
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور خبر داد؛

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال به ۶۵ درصد می رسد/ تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت سیزدهم

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور گفت: با اقدامات انجام گرفته پیش بینی می شود میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال به 65 درصد برسد.