برچسب » سکانس آخر تبلیغات انتخاباتی

سکانس آخر تبلیغات انتخاباتی/ هیجان در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی در میاندوآب به اوج رسید+ تصاویر
7 سال قبل

سکانس آخر تبلیغات انتخاباتی/ هیجان در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی در میاندوآب به اوج رسید+ تصاویر

در روز وساعات پایانی مهلت قانونی تبلیغات، کاندیداها و هوادارانشان همه توان خود را به کار گرفتند تا بلکه بتوانند در این مدت زمان باقی مانده با تبلیغات خود از سایر رقبا پیشی بگیرند و آرای مردم را جذب کنند.