برچسب » سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرزند راستین ملت ایران است
1 سال قبل
امام جمعه چهاربرج:

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرزند راستین ملت ایران است

امام جمعه چهاربرج گفت: دشمنانِ ایران انقلابی  باید بدانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرزند راستین ملت ایران و حافظ انقلاب اسلامی و خاستگاه و محل تربیت صدها هزار نیروی مومن و پاکباخته در ایران اسلامی و الگوی هزاران هزار عنصر مقاوم و مومن در جهان اسلام است.

سپاه مظهر اقتدار و عزت ایران اسلامی است
1 سال قبل
امام جمعه میاندوآب:

سپاه مظهر اقتدار و عزت ایران اسلامی است

امام جمعه میاندوآب گفت: دشمنان ایران را بدانند که سپاه عزتمند و مقتدر، عزیز مردم ایران اسلامی بوده و حافظ و پاسدار انقلاب اسلامی است.