برچسب » ساواک

بستن فرودگاه مهرآباد به دستور بختیار
1 سال قبل
دستور انحلال ساواک/

بستن فرودگاه مهرآباد به دستور بختیار

چهارم بهمن ماه سال 57 در روزشمار تاریخ پیروزی انقلاب، اتفاقات مهمی افتاد که هر کدام از آنها باعث شد تا روند این پیروزی با سرعت بیشتری گام بردارد.