برچسب » سازمان اطلاعات سپاه شهدا آذربایجان غربی

سرشبکه قاچاق دختران ایرانی در آذربایجان غربی دستگیر شد
2 سال قبل

سرشبکه قاچاق دختران ایرانی در آذربایجان غربی دستگیر شد

سازمان اطلاعات سپاه آذربایجان غربی اعلام کرد: سر شبکه قاچاق دختران ایرانی توسط نیروهای سپاه در استان دستگیر شد.