برچسب » ساخت خانه محروم به همت جهادگران بسیجی

ساخت خانه محروم به همت جهادگران بسیجی حوزه دو شهری میاندوآب / تصاویر
6 سال قبل

ساخت خانه محروم به همت جهادگران بسیجی حوزه دو شهری میاندوآب / تصاویر

با آغاز تابستان گروههای جهادی در میاندوآب، فعالیت خود را برای محرومیت زدایی از مناطق محروم شروع کرده اند.