برچسب » روستای کانیه سر

برگزاری آئین تعزیه و شبیه‌خوانی در میاندوآب / تصاویر
10 ماه قبل

برگزاری آئین تعزیه و شبیه‌خوانی در میاندوآب / تصاویر

آئین تعزیه و شبیه‌خوانی در اکثر نقاط میاندوآب در روز عاشورا برگزار شد.

برگزاری آئین تعزیه و شبیه خوانی در میاندوآب / تصاویر
1 سال قبل

برگزاری آئین تعزیه و شبیه خوانی در میاندوآب / تصاویر

مراسم شبیه خوانی در اکثر نقاط میاندوآب در روز عاشورا برگزار شد.