برچسب » روستای حاجی کند

لباس سفید زمستان بر تن خزان پاییز در حاجی کند میاندوآب/ تصاویر
5 سال قبل

لباس سفید زمستان بر تن خزان پاییز در حاجی کند میاندوآب/ تصاویر

بارش برف پاییزی، چهره طبیعت روستای حاجی کند  در بخش باروق و 85 کیلومتری میاندوآب را زمستانی کرده است.