برچسب » روز نسیم مهرورزی

آزادی سه نفر از زندانیان جرایم مالی در میاندوآب
7 سال قبل

آزادی سه نفر از زندانیان جرایم مالی در میاندوآب

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان میاندوآب از آزادی سه نفر زندانی در زمینه مالی در این شهرستان به مناسبت پنجم خرداد روز نسیم مهر  خبر داد.