برچسب » رضا حضرتی

“یوسف حضرتی” رئیس اداره ثبت احوال میاندوآب شد
2 سال قبل

“یوسف حضرتی” رئیس اداره ثبت احوال میاندوآب شد

امروز در مراسمی رضا حضرتی، به عنوان رئیس جدید اداره ثبت احوال شهرستان میاندوآب معرفی شد.