برچسب » رخت سپید زمستان بر تن روزهای پاییزی باروق میاندوآب/ تصاویر

رخت سفید بر تن طبیعت باروق میاندوآب/ اینجا، پاییز رنگ و بوی زمستان دارد + تصاویر
6 سال قبل

رخت سفید بر تن طبیعت باروق میاندوآب/ اینجا، پاییز رنگ و بوی زمستان دارد + تصاویر

بارش نخستین برف پاییزی، چهره طبیعت روستاهای بخش باروق میاندوآب را زمستانی کرده است.