برچسب » رئیس اداره هلال احمر میاندوآب گفت: از 28 اسفند سال گذشته تا نهم فروردین ماه امسال، 449مسافر به پایگاه موقت راهنمای مسافران نوروزی در میاندوآب مراجعه کرده اند.

مراجعه 449 مسافر به پایگاه راهنمای مسافران نوروزی در میاندوآب 
6 سال قبل

مراجعه 449 مسافر به پایگاه راهنمای مسافران نوروزی در میاندوآب 

رئیس اداره هلال احمر میاندوآب گفت: از 28 اسفند سال گذشته تا نهم فروردین ماه امسال، 449مسافر به پایگاه موقت راهنمای مسافران نوروزی در میاندوآب مراجعه کرده اند.