برچسب » دوره آموزش تکمیلی 45 روزه بسیجیان

دوره آموزش تکمیلی بسیجیان در میاندوآب آغاز شد
6 سال قبل

دوره آموزش تکمیلی بسیجیان در میاندوآب آغاز شد

دوره آموزش تکمیلی 45 روزه بسیجیان گردان های بیت المقدس در میاندوآب آغاز شد.