برچسب » دامداری

سیلاژ نقش مهمی در کاهش هزینه‌های دامداری دارد
4 ماه قبل
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

سیلاژ نقش مهمی در کاهش هزینه‌های دامداری دارد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: استفاده از انواع سیلاژ خوراک کامل می‌تواند در کاهش هزینه تغذیه، افزایش سود دامداران و کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی مؤثر باشد.