برچسب » خیریه

موسسه خیریه بیمارستانی در میاندوآب راه اندازی می شود
3 سال قبل
مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب:

موسسه خیریه بیمارستانی در میاندوآب راه اندازی می شود

حیدری گفت: با استفاده از ظرفیت خیرین، موسسه خیریه بیمارستانی در میاندوآب راه اندازی می شود.