برچسب » حکایت باد و گرد و خاک در میاندوآب/ آرامشی که در باد گم می شود!

حکایت باد و گرد و خاک در میاندوآب/ آرامشی که در باد گم می شود!
6 سال قبل

حکایت باد و گرد و خاک در میاندوآب/ آرامشی که در باد گم می شود!

باد، آرامش میاندوآب بدون شهردار را که از حدود یک سال پیش با سرپرست اداره می شود، به راحتی گرفت و گرد و خاک خفته بر سطح خیابان ها و کوچه ها را هم بیدار کرد.