برچسب » حفاظت از بیت المال

با قاطعیت با دست‌اندازان به حقوق بیت‌المال برخورد می‌کنیم
1 سال قبل
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی:

با قاطعیت با دست‌اندازان به حقوق بیت‌المال برخورد می‌کنیم

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با کسانی که قصد تعرض و تعدی به بیت‌المال داشته باشند، برخورد جدی و بازدارنده انجام می‌شود.

مسئولان نسبت به صیانت از بیت‌المال اهتمام ویژه‌ای داشته باشند
1 سال قبل
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی: 

مسئولان نسبت به صیانت از بیت‌المال اهتمام ویژه‌ای داشته باشند

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: همه مسئولان در حوزه کاری خویش وظیفه دارند تا نسبت به بیت‌المال امانت‌دار و حافظ باشد.