برچسب » جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری میاندوآب

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری میاندوآب/تصاویر
7 سال قبل

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری میاندوآب/تصاویر

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری میاندوآب با حضور جمعی از مسئولان و دانشجویان در این دانشکده برگزار شد.