برچسب » جشنواره مالک اشتر

سپاه شهدا آذربایجان غربی، سپاه ممتاز استانی شد
1 سال قبل
در دوازدهمین جشنواره مالک اشتر کل سپاه؛

سپاه شهدا آذربایجان غربی، سپاه ممتاز استانی شد

سپاه شهدا آذربایجان غربی به عنوان رده برتر در بین سپاه های استانی در دوازدهمین جشنواره مالک اشتر انتخاب شد.