برچسب » جاده های برفی بخش باروق میاندوآب / تصاویر

جاده های برفی بخش باروق میاندوآب / تصاویر
6 سال قبل

جاده های برفی بخش باروق میاندوآب / تصاویر

بارش برف پاییزی، چهره طبیعت و جاده های روستاهایی در بخش باروق میاندوآب را زمستانی کرده است.