برچسب » توزیع 300 بسته معیشتی به نیازمندان توسط سپاه میاندوآب + تصاویر

توزیع 300 بسته معیشتی به نیازمندان توسط سپاه میاندوآب + تصاویر
4 سال قبل

توزیع 300 بسته معیشتی به نیازمندان توسط سپاه میاندوآب + تصاویر

300 بسته معیشتی برای اقشار آسیب دیده از کرونا توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب توزیع شد.