برچسب » تلگرام محصول مشترک BND ، MI6، Mossad

تلگرام محصول مشترک BND ، MI6، Mossad
6 سال قبل

تلگرام محصول مشترک BND ، MI6، Mossad

سرور نرم افزار تلگرام در کشور انگلیس و شهر لندن بوده و این سوال بی پاسخ مانده که چطور می شود که شرکتی در برلین آلمان مستقر باشد و سرور آن در لندن و آن هم یک سرور کاملاً دولتی که سایت های دولتی انگلیس بر آن سوار است.