برچسب » تعطیل

چهارشنبه و پنج‌شنبه سراسر کشور تعطیل شد
10 ماه قبل

چهارشنبه و پنج‌شنبه سراسر کشور تعطیل شد

بهادری جهرمی از موافقت هیئت دولت با تعطیلی سراسر کشور در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به‌دلیل گرمای هوا خبر داد.