برچسب » تحول

 شب قدر، فرصتی برای تحول/شبی  که رحمت خدا شامل حال همه انسان ها می شود
1 سال قبل

 شب قدر، فرصتی برای تحول/شبی  که رحمت خدا شامل حال همه انسان ها می شود

شب قدر، شبی است  که رحمت خدا شامل حال همه انسان ها می شود،روزی انسان در شب قدر، مقدر می شود و باید از این شب ها به بهترین نحو استفاده کرد.