برچسب » تحلیف اعضای دور پنجم شوراهای شهر

مراسم تحلیف اعضای دور پنجم شوراهای شهر و روستا در میاندوآب/ تصاویر
6 سال قبل

مراسم تحلیف اعضای دور پنجم شوراهای شهر و روستا در میاندوآب/ تصاویر

مراسم تجلیل از اعضای دور چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا و تحلیف اعضای دور پنجم در میاندوآب برگزار شد.