برچسب » تجلیل از بهورزان نمونه شهرستان میاندوآب

تجلیل از بهورزان نمونه شهرستان میاندوآب/ تصاویر
6 سال قبل

تجلیل از بهورزان نمونه شهرستان میاندوآب/ تصاویر

به مناسبت روز بهورز از بهورزان نمونه شهرستانی و استانی در میاندوآب تجلیل به عمل آمد.