برچسب » بهادری جهرمی

تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار ضروری است
1 سال قبل
سخنگوی دولت:

تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار ضروری است

سخنگوی دولت گفت: دولت ساختار مناسبی برای نظارت بربازار ندارد و یکی از دلایل افزایش غیر منطقی قیمت‌ها همین موضوع است، و تشکیل وزارت بازرگانی می تواند این خلا را برطرف کند و از ابتدای تشکیل دولت بر تشکیل این وزارت خانه تاکید کرده است و مساله جدیدی نیست.