برچسب » بعد از ساعت 21

میاندوآب، بعد از ساعت ۲۱
3 سال قبل

میاندوآب، بعد از ساعت ۲۱

میاندوآب یکی از مناطق قرمز کرونایی است که ممنوعیت تردد درون‌ شهری از ساعت ٢١ شب تا ۴ صبح روز بعد برای همه‌  شهروندان و مشاغل به استثنای شاغلان مشاغل ضروری گروه یک، اعمال شده است.