برچسب » بازدید بازرسان تامین اجتماعی

بازدید بازرسان تامین اجتماعی از  هفت هزار و ۴۹۱ کارگاه فعال و نیمه فعال در میاندوآب
1 سال قبل
مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان غربی اعلام کرد:

بازدید بازرسان تامین اجتماعی از  هفت هزار و ۴۹۱ کارگاه فعال و نیمه فعال در میاندوآب

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان غربی گفت: امسال سه هزار و 887 کارگاه فعال و سه هزار و 604 کارگاه نیمه فعال در شهرستان میاندوآب شناسایی و مورد بازدید بازرسان تامین اجتماعی قرار گرفته اند.