برچسب » انفجار سی ان جی

انفجار کپسول گاز یک خودرو در میاندوآب حادثه آفرید
1 سال قبل

انفجار کپسول گاز یک خودرو در میاندوآب حادثه آفرید

انفجار کپسول گاز یک خودرو در میاندوآب در حین سوخت گیری سبب بروز حادثه شد.