برچسب » انتقال آب زرینه رود

فاز دوم انتقال آب زرینه رود، بیابانزایی در اطراف دریاچه ارومیه را تسریع می کند/ در انتقال آب زرینه رود میاندوآب، تجدید نظر شود
6 سال قبل

فاز دوم انتقال آب زرینه رود، بیابانزایی در اطراف دریاچه ارومیه را تسریع می کند/ در انتقال آب زرینه رود میاندوآب، تجدید نظر شود

منتخب اول مردم انتخابات پنجمین دوره شورای شهر میاندوآب گفت: اجرای فاز دوم انتقال آب زرینه رود به خارج از بستر خود، نه تنها باعث بروز مشکلات عمده برای روستائیان و کشاورزان شهرستان میاندوآب، بلکه در دراز مدت باعث تسریع در روند بیانزایی اطراف دریاچه ارومیه می شود.