برچسب » امام‌جمعه چهاربرج

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا است
10 ماه قبل
امام جمعه چهاربرج:

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا است

امام جمعه چهاربرج گفت: متأسفانه امروز آمریکایی که بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در دنیا است خود را به‌عنوان مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند و این جای تأسف دارد.