برچسب » اعتیاد اینترنتی

اعتیاد اینترنتی چیست و به چه کسی «معتاد اینترنتی» می گویند؟
11 ماه قبل
اینترنت، فواید و معایب آن؛

اعتیاد اینترنتی چیست و به چه کسی «معتاد اینترنتی» می گویند؟

نخستین و شاید خطرناک ترین اثر منفی اینترنت، که موجب استفاده های نادرست جوانان از اینترنت می شود، «اعتیاد اینترنتی» است؛ اما معتاد اینترنتی کیست؟