برچسب » ازدواج کودکان

کودکی فراموش شده در «لباس سفید عروسی»/ دخترانی  که با آرزوهای کودکانه به خانه بخت می روند!
6 سال قبل

کودکی فراموش شده در «لباس سفید عروسی»/ دخترانی  که با آرزوهای کودکانه به خانه بخت می روند!

ازدواج امر مقدسی بوده و مورد تاکید دین اسلام نیز است ولی نه ازدواجی که در آن دختر یا پسر در کلاس دبستان یا راهنمایی درس می خواند و هنوز به حدی از رشد نرسیده که قادر به بر عهده گرفتن مسئولیت در جامعه باشد.