برچسب » ازدواجی که باید تسهیل شود

نقش خانواده، جامعه و مسئولان در ازدواج آسان جوانان/ازدواجی که باید تسهیل شود
6 سال قبل

نقش خانواده، جامعه و مسئولان در ازدواج آسان جوانان/ازدواجی که باید تسهیل شود

باید به ترویج ازدواج آسان به عنوان یک ضرورت نگاه کرد و نقش خانواده و مسئولان نیز در ترویج این امر بسیار مهم و تاثیرگذار است.