برچسب » ارسال محموله کمک های مردمی از میاندوآب به مناطق زلزله زده/ تصاویر

ارسال محموله کمک های مردمی از میاندوآب به مناطق زلزله زده/ تصاویر
6 سال قبل

ارسال محموله کمک های مردمی از میاندوآب به مناطق زلزله زده/ تصاویر

نخستین محموله از کمک های مردمی جمع آوری شده از میاندوآب به مناطق زلزله زده غرب کشور ارسال شد.