برچسب » اردوی جهادی دانشجویان میاندوآبی در مناطق محروم

اردوی جهادی دانشجویان میاندوآبی در مناطق محروم + تصاویر
6 سال قبل

اردوی جهادی دانشجویان میاندوآبی در مناطق محروم + تصاویر

گروه جهادی شهید مراثی متشکل از دانشجویان بسیجی میاندوآب به منظور محرومیت زدایی عازم اردوی جهادی شدند.