برچسب » اربعین، میعادگاه عاشقان و برند معنوی شیعیان/ پیاده روی اربعین، پاسخی محکم و کوبنده به دشمنان اسلام است

اربعین، میعادگاه عاشقان و برند معنوی شیعیان/ پیاده روی اربعین، پاسخی محکم و کوبنده به دشمنان اسلام است
6 سال قبل

اربعین، میعادگاه عاشقان و برند معنوی شیعیان/ پیاده روی اربعین، پاسخی محکم و کوبنده به دشمنان اسلام است

اربعین، میعادگاه عاشقان حسینی، برند معنوی شیعیان و نقطه اتحاد مسلمانان دنیا است که نشان می دهند در کشوری مانند عراق، می توان راهپیمایی 20 میلیونی راه انداخت و چشم های جهانیان را به خود خیره کرد.