برچسب » احدغفاری

تعرفه های صدور پایان کار ساختمان بازنگری شود
3 سال قبل
درخواست شورای شهر میاندوآب؛

تعرفه های صدور پایان کار ساختمان بازنگری شود

رئیس شورای شهر میاندوآب از درخواست شورای شهر برای اصلاح تعرفه های صدور پایان کار ساختمان، حذف هزینه های اضافی و کاهش میزان دریافتی ها از مردم خبر داد.